Bild 63


Rut avdrag för städtjänster – Rut avdraget gäller för alla hushållsnära tjänster


Nya regler rutavdrag 2017


Vitvaror. Underhåll och reparation av kyl, frys, spis, köksfläkt, mikrovågsugn, tvättmaskin, torktumlare får du nu göra avdrag för – om arbetet utförs i din bostad. Köksapparater och installationer av till exempel luftvärmepump ingår inte.
It-tjänster. Sedan den 1 augusti 2016 får du även göra rutavdrag för installation, underhåll och reparation av data- och it-utrustning. Det kan gälla felsökning på det trådlösa nätverket, routern, digitalboxen, mobiltelefonen, skrivaren, scannern eller annan utrustning kopplad till internet.
När du ska flytta. Från den 1 augusti 2016 får du göra rutavdrag för flytt av bohag mellan bostäder, till och från magasinering (som ett led i en flytt), packning och uppackning, lastning, lossning eller annat iordningställande för transport samt arbetstiden för transporten.
Fler trädgårdstjänster. Redan tidigare gick det att göra rutavdrag för enklare trädgårsarbeten. Från och med den 1 augusti 2016 kan du även göra rutavdrag för följande: Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar. Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning. Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling. Samt återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Vad är rut och rot?

• Rutavdraget gäller hushållsnära tjänster som till exempel städning, reparation av vitvaror och trädgårdsjobb. Du får göra rutavdrag på 25 000 kronor per person och år och avdraget är 50 procent av arbetskostnaden. Personer över 65 år får göra rutavdrag på 50 000 kronor om året.
• Rotavdraget gäller reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad av din bostad. För att kunna göra rotavdrag måste du bo i, samt äga din bostad. Avdraget för rotarbete får vara max 30 procent av arbetskostnaden. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år.
• Du ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Den som utfört arbetet drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig.
Läs mer på Skatteverkets hemsida.
Kontakta oss, så får du en gratis offert med bra priser där du redan kan se hur mycket avdrag du har rätt till genom din rätt till Rut avdrag för hushållsnära tjänster

0 0