Företagspolicy   Partille   2020-05-01

Vår policy är att tillgodose våra kunders önskemål och strävar alltid efter att göra rätt från början och så snabbt som möjligt rätta till fel och brister.

Att ge kunden den service och kvalité som krävs för ett långsiktigt samarbete. Detta innebär att vi uppmärksammar kundens behov och att personal vidareutvecklas samt tar ett självständigt kvalitéansvar och Pålitlighet,

Att arbeta med tydliga lokalvårdsinstruktioner arbetsbeskrivning

Vi säkrar vår kvalité genom en kvalitetsuppföljning. Målet med detta är nöjda kunder som även är en trygghet för oss.

Samarbetet mellan företaget och de anställda är en förutsättning för att man skall kunna skapa en jämn och hög kvalité hos kunden samt anpassa förväntningarna som kunden har.

Vi engagerar och utbildar vår personal att arbeta miljövänligt, att deras arbete ska påverka miljön så lite som möjligt. De innebär rätt dosering av rengöringsmedel och avfall hanteras miljövänligt.

Vi använder miljöanpassade samt ergonomiska städmetoder och material, dels för att uppnå ett bra städresultat, men även förebygga slit och belastningsskador.

Vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö för vår personal där alla medarbetare tar ett personligt ansvar för hälsa, miljö och säkerhet i det dagliga arbetet.

Vår personal har undertecknat ett tystnadspliktsavtal.

Motivera medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

För att kunna nå de höga mål vi satt upp så måste vi ha motiverad personal.

Erfarenhet från olika slag av städning.

Professionell attityd gentemot arbetet.

Vi ska följa och sträva efter att ligga före gällande miljölagstiftning samt andra riktlinjer, krav och rekommendationer som berör verksamheten.

 Vår verksamhet har 2–3 gånger per år tillsammans en middag med diskussion om vi kan ändra eller förbättra i vår verksamhet.

Anställda behandlas på samma sätt

Den bil som används ska vara Besiktad och Försäkrad Friskvård

Företaget erbjuder de anställa 1000 kr / år i friskvårdsbidrag. För de som är anställda del av året proportioneras bidraget utifrån anställningstid. 

Bil i tjänsten

Det är frivilligt att använda privat bil i tjänsten, det går bra att ta spårvagn eller bussar till våra kunder. Om du väljer att köra egen bil i tjänsten gäller följande:

Personal som kör egen bil i tjänsten betalar företaget milersättning om verksamhet och medarbetar kommer överens om det

Det samma gäller kostnad för parkering. Företaget betalar omkostnader/kostnader på bilen som uppkommer vid användning i tjänsten endast om det i förväg är överenskommet.

Semester och övrig ledighet

Ansökan om semester och övriga ledigheter ska ske skriftligt och i så god tid som möjlighet för planering av verksamheten för att kunna tillmötesgå önskemålen.

Sjukfrånvaro--Sjukfrånvaron: Om du blir sjuk måste ringa snarast till ansvariga i verksamhet och meddela att du inte kan jobba innan ditt arbetspass börjar. Sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden betalas enligt lagen om sjuklön med tillägg enligt avsnittet

Arbetsgivare kräver Läkarintyg efter en veckas sjukdag, Företagskläder Alla anställda ska ha arbetskläder med företagslog

 

0 0